Monthly Archives: February 2012

En arbetsdag

Handskarna for i stolen, hallen var intagen. Det hade forsat in en människa. Och lägenheten fortsatte vidare efter hallen, som om inte denna människa, Burgos, visste det! Där var det: Köket, som vältrade sig i sin vanliga placering i huset …

Posted in Ord | Tagged , , , , , | Leave a comment