Monthly Archives: July 2012

Några utklippta illustrationer från barnboken “Variabla fabler”, 1879.

ett
“Orkankvarkarnas kupp vid dopet av lilla Fennimomsi, Världsslukaren.”

två
“Snart var Hektors livsmoln slut.”

tre
“Än en gång hade Misma förlagt nyckeln till elektrofonskåpet.”

fyra
“Torsdag natt på Psybelburgs Centralstation.”

fem
“Porträtt av författaren som monumentalsjuk fjäril.”

Posted in Bild | Tagged , , , , , | Leave a comment