Monthly Archives: October 2018

VGMNMGG del 5: Ledningen utnämner en vetenskapsman (Alright rocknroooll! GBV! GBV! GBV!)

Påhittad prolog


Ledningarna var ibland fulla med röster som pratade över och om varandra. Det handlade om telefonledningar kablar datalinjer av en massa olika slag. Nergrävda hela vägen under Atlanten eller att de fortfarande hängde på stolpar långt borta i …

Posted in Ord | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment