Några utklippta illustrationer från barnboken “Variabla fabler”, 1879.

ett
“Orkankvarkarnas kupp vid dopet av lilla Fennimomsi, Världsslukaren.”

två
“Snart var Hektors livsmoln slut.”

tre
“Än en gång hade Misma förlagt nyckeln till elektrofonskåpet.”

fyra
“Torsdag natt på Psybelburgs Centralstation.”

fem
“Porträtt av författaren som monumentalsjuk fjäril.”

This entry was posted in Bild and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.