Stridsskri

Kom ikapp, komikapp
Vi vänder där mesyrer förfalskas,
vårt avlånga beslut
skall utvärtes trilska.
Kallbrand för all framtid
Stelkramp i fel lampfot
Mordbrand där ord landar

Lås mig upp, låsmigupp
Kolvarna klättrar kring midjan
strö mig ombord,
porösa kamrat.
Min senantika semantik
Min vedervärdiga vädervardag
Min elastiska stelaste tik

This entry was posted in Ord and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.