Om Procimex, på vers

Hit, på så kallat celebert besök,
    kom oanmält dessa små krypen
och när de först siktades i vårat kök
    höjde vi alltid volymen,
men tjänstemän från ett konkursföretag
    sålde då ut sina lediga dagar
för att, med hjälp av kanyl och behag,
    fylla de svultna,
      till stackarna hörande,
        krypens granitstämda magar.

De flesta som haft eller sett dessa kryp
    mest putsa dem bara, i blindo
lite på skoj, med en tom attityd
    de fortsätter blästra sitt lingo,
för utan att klocka cisternernas brus,
    lärde vi oss, på en sovande radar
kan man misstolka det darrande sus
    som katternas brum
      som syrsornas språk
        när faktiskt det är deras tänkande tunga
          som endast kan matas ur spadar.

This entry was posted in Ord and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.