Två-tre delar

-0-

Vi pratar
du pratar,
bra pratat!
Jag pratar
jag ljuger
en bit där i mitten,
bra ljuget!
Du märkte det
nästan direkt
men sa inget,
bra avvägt!

(Men om sanningen ska fram har
den två-tre delar:

-1-

Jag känner inte igen alla mina familjer om natten
däremellan finns en vandrande gräns
den loggas på min karta men den laggar
är man väl där på plats är den tiden ute och går vidare
mot de sista utvägarna som viskar i skymundan
om de fegaste avslutens axel mot golvet
måla måla Torne träsk

-2-

man lär sig spika endast genom att hamra
man skär sig mot en omgivning endast genom att vika undan för den innersta
resultaträkningen
man räds endast genom att vägra falla ur trans

-3-

Flimra inte trapetsvilt över jämmerlämningarna, verka inte
andetagen. Hur färskt kan dessa
tejpade lasson gestaltas?
De nyss levande sträcker sig. I en bok, i en lugn ugn.)

This entry was posted in Ord and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.