Proportioner & propellrar

Medan proportionerna kavlas ut
av flygledartornens uppåt
Runt stommen av
    kadensen av en fråga
Vill maskinerna i luft
    mot jorden väl
I sina karaktärsdanade dräkter
guidas de ner av tornets spret
    till marken som bara kan svara med ekon

Medan proportionerna kavlas ut
från en deg som har jäst enligt lagen
Med ingredienser ur tesked & hink
    frågor & svar ur olika mått
Väl med recept
    kan de blandas
Men flygplatsen blir endast öde för oss
när skafferiet som lärde sig vissna
    har skalat bort trappan för Hertz

This entry was posted in Ord and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.