Då, och då.

Jag får då och då
en bris av din hy –
min hybris.
Den drar jag ut på
äventyr med.

Hack i häl.
Schack i själ.

This entry was posted in Ord and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.