Det riktiga rådet

Det riktiga rådet:
femton nakna män i medelålder
som ockuperar
milligram efter milligram av tårkanaler
och orkeslösningen förångas i luften
som om ingen saknades
och framtid efter framtid bearbetas
vecklas ut och in av gömda handflator
och ingen tänker på att gatstenar
fortfarande har betydelse
för blinda cyklister och de vandrande
veckorna.

This entry was posted in Ord and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.