Monthly Archives: November 2011

Utan titel

rom

Det blev så att spalten svalt
i väntan på skriftens vift
som drunknat i skrikets vik
till ljudet av stråkens vråk.

Fast där kom ju slaktens vakt
han letade skallens svall
men hittade stridens svid
och fixade skinnets svinn.…

Posted in Bild, Ord | Tagged , , , | Leave a comment

Artikeln

soffa

Detta unika foto togs från vår forskningsfarkost, SNUS-15*, när vi passerade grannplaneten Nedro-J på väg till ett långväga rutinuppdrag för Galaxmäteriet. Och denna isolerade planet, på vilken ingen jordbo hittills tillåtits landning, har som vi ju vet annars aldrig gjort …

Posted in Bild, Ord | Tagged , , , | 2 Comments

Fotot

(klicka bild för större)

stol

Ur ett tryckt och trivsamt möte
jag, kartong, i fåtöljs sköte
vi åtföljs allt i livets bröte
och snart eller hur blev man exempelvis,
vis på exempel, exempelvis detta:
Här hur vi vandrar vår vanliga väg…
Posted in Bild, Ord | Tagged , | Leave a comment